årsmøte

The following is an excerpt. Hei! Innkalling til årsmøte. Årsmøte vil bli holdt 30 mars 2021. Hvordan det vil bli gjennomført samt fullsaksliste vil bli lagt ut 14 dager før årsmøte blir av holdt. Ønsker noen og sende inn noen innkommende