Deltagermelding 1:
Jurymedlem Arnstein Bersvendsen utgår, nytt jurymedlem blir: Thor Olav Østland.
Baneobservatør: Vegard Helgesen.
Jury aspirant Jeanette Lilleås.
Måldommer Bjørn Solbakken utgår, Ny fakta dommermål: Eirin Holm.

Løpssekretær: Siv Margrete Skollerud
26 juni 2019.