Deltager melding 1:

Jurymedlem: Andre Aslaksen
Jurymedlem: Lars Erik Skogen.
Faktadommer alt. Spor: Richard Storholt.
Resultat ansvarlig: Merete Bergstrøm.

Semikval Heat:
Slik vil Semikvalheat vil se ut, utifra plasseringer:

Semikvalheat 1: 6, 15,16,25,26,35
Semikvalheat 2: 7,14,17,24,27,34
Semikvalheat 3: 8,13,18,23,28,33
Semikvalheat 4: 9,12,19,22,29,32
Semikvalheat 5: 10,11,20,21,30,31

Parc Farmè:
Etter målgang i siste finale er alle biler under Parc Ferme bestemmelser. Kjøring til egen depotplass skal skje i gangfart. All form form for justering, kontroll, reparasjon (endre eller fjerne noe) eller tilsvarende er forbudt til etter anbud er avsluttet for gjeldende bil. Se §603 pkt. 11. Bilene skal parkeres synlig på depotplass, ikke tillatt og ”stenge” de inne i tette telt.

19.08.2019
Løpsleder
Ole Joar Weggersen.