Deltager melding 1:
Jurymedlem Per Nikolaisen blir erstatt med Kai Sveum
Baneobservatør: Henrik Weggersen.
28.04.2018
Løpsleder
Ole Joar Weggersen