Ole Joar Weggersen utgår som jurymedlem.
Juryleder: Ole Joar Weggersen.
Faktadommer alt. Rune Halvorsen blir byttet ut med Roar Bråthen.
Faktadommer mål: Synne Henriksen.
Faktadommer start: Kai Hansen blir byttet ut med Rune Løver.
Faktadommer tyvstart: Kai Hansen blir byttet ut med Jarle Løver.

Finaler gjennomføres etter § 603 6.2.3 Kvalifisering til finaler og gjennomføres etter 6.2.4. Unntatt Senior Se
egen regler ang kvalifisering til finale.

Løpsleder
Kristine Grythe
01.09.2022