Deltakermelding nr.1
– Juryleder: Paul Erik Brotz.
– Løpsleder: Nina Havre Glastad vil blir erstattet med Thomas
Løvskogen.
– Hoveddommer: Thomas Løvskogen vil bli erstatte med Ronny
Eriksen
– Protester skal innleveres skriftlig til løpsleder sammen med et
gebyr på 2000,- Nkr. senest 30min etter at resultatet er
offentliggjort.
– Vi ber om at deltakeren tar en ekstra sjekk og utfører
forbyggende tilpasninger på kjøretøyene sine så de ikke lekker
olje ved evt. velt.
Dette vil bli sjekket ekstra nøye på teknisk.

 

20.05.2018 Løpsleder: Thomas Løvskogen