Deltager melding

Klasser – deltagelse:
Klasser: BC: Senior, senior debutant, veteran, damer, junior, junior trening, junior debutant Crosskart: crosskart mini, 85ccm, 125 ccm, 250 ccm, 650 ccm, extreme
Rallycross – minimum 5 deltagereP

Endringen blir:
Klasser: BC: Senior, senior debutant, veteran, damer, junior, junior trening, junior debutant Crosskart: crosskart mini, 85ccm, 125 ccm, 250 ccm, 650 ccm, extreme
Rallycross – minimum 5 deltagere
NRC -minimum 5 deltagere
Hvis det er mindre enn 5 deltagere i rallycross og NRC blir disse klassene slått sammen.

Start avgift:
NRC 700 kr, eller andre priser lik som i tilleggsreglene.

8.6 Anbud:
Anbud: Anbud skjer ved luker merket med anbud i eget område i depoet. Anbudskonvolutter kjøpes i kioskene/sekretariat.
Biler på bud: Alle biler som er godkjent på innsjekk og teknisk kontroll er på anbud.
Endres til:
Anbud: Anbud skjer ved luker merket med anbud i eget område i depoet. Anbudskonvolutter kjøpes i kioskene/sekretariat.
Biler på bud: Alle bilcrossbiler som er godkjent for konkurransen er på bud, med unntak av de som er godkjent som debutanter i konkurransen.
I bilcross junior er kun finale bilene på anbud. Dersom bilen går i flere klasser er bilen på anbud.

03.04.2019
Siv Margrete Skollerud
Løpssekretær