Førermelding nr 1:

Jurymedlem: Linn Kristin Sundet.
Jurymedlem; Terje Carlsen
Jurymedlem: Kenneth Fossmo.
Førermøte, vil bli holdt ved startplaten kl 8:30.
Deltager kontakt: Kristine Grythe.
Faktadommer alt: Rune Halvorsen.
Faktadommer mål: Synne Henriksen.
Punkt 5.9 Innledne omganger.
Det kjøres etter trukket startlister og startposisjoner. Første mann på listen i sitt heat har startspor 1
osv. Omg 2 benyttes ikke start spor nr 1, men 1-6. Endres til: Det kjøres etter trukket startlister og
startposisjoner. Første mann i sitt heat har spor 1 osv. Ved 2 omg benyttes ikke startspor nr 1. så da
vil det bli 2-6. 3 omg startspor 1-5.
Heatene fylles opp og jevnes ut, gjennom hele omgangen. Enders til: Heatene fylles opp og jevnes ut
alle omgangene.
Teknisk:
Fredag 6 mai kl: 18:15-21:15 Ved anvist plass.
Lørdag 7 mai kl: 06:30-08:15.
05-05.2022
Løpsleder