Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av saksliste.
3. Valg av to til å skrive under møteprotokoll.
4. Opplesning og godkjenning av regnskap.
5. Opplesning og godkjenning av årsberetning.
6. Innkomne forslag.
7. Pris på medlemskontigent for 2023.
9. Valg.